visuelt contra ord

/visuelt contra ord
visuelt contra ord 2017-11-30T11:53:54+00:00

Illustreret konflikttrappe

Nedenfor ses teksten til forklaring af konflikttrappen. Til højre ses vores visuelle version, med ganske få ord giver tegningen indholdet af nedenstående. (teksten er fra sundhedsstyrelsen og består af 683 ord )

 

Konflikttrappen er et stiliseret billede af, hvordan en konflikt kan udvikle sig. Det er ikke sandsynligt, at niveauerne kan adskilles tydeligt, når man står i konflikten, da der ofte er tale om glidende overgange. Alligevel er trappetrinene kendetegnet ved følgende:

Konflikttrappens trin illustreres ved hjælp af eksempler fra øvelsen om “Familien Hansen”.

 

Uoverensstemmelse

Det første trin på konflikttrappen er en uoverensstemmelse, som er den ”rene” konflikt. Konflikten løses hurtigt og konstruktivt, fordi fokus er på sagen og ikke de involverede personer.

Kirsten er utilfreds med plejen af Hans og henvender sig til gruppelederen.

Personificering

Personificering henviser til, at her har fokus flyttet sig fra problemets ophav til den eller de personer, som er involverede. Her ses ofte tolkninger, hvor parterne pålægger hinanden negative egenskaber og stempler hinanden. Kontakten udfordres pga. usikkerhed om den andens hensigt, værdier og etik.

Kirsten oplever personalet som ”inkompetent”. Dvs. hun er ikke længere opsat på at få forklaret og afstemt forventningerne mellem hende og plejecentret Havremarken.

Problemet vokser

Ofte lægger parterne mærke til flere ting, der ikke er i orden. Hukommelsen kommer typisk på arbejde her, og der huskes tidligere episoder, hvor der også var problemer og måske uafsluttede konflikter. Måske begynder der også at komme bemærkninger ud mellem sidebenene.

Kirsten går selv til Hans Hansens læge for at få ændret i medicineringen. Hendes opfattelse er, at fejlmedicineringen er et resultat af personalets inkompetence – i hendes øjne understøttes dette af, at Hans sjældent er i tøjet om søndagen pga. underbemanding og andre hændelser.

Samtalen reduceres

På dette stadie i konflikten er der ingen, der får sagt præcis, hvad de mener, og det, de hører den anden part sige, er tit forvrænget, fordi det høres gennem et filter af mistro. Der kommunikeres ikke direkte, men med kropssprog (fx hovedet vendes bort, himlen med øjnene).

Kirsten nægter at tale med afdelingslederen, og går direkte til centerlederen.

Fjendebilleder

På dette trin kan det oprindelige indhold af konflikten næsten være glemt. Meget af energien er nu fokuseret på konflikten. Målet er at få magten og den anden part til at overgive sig og undskylde. Man bliver unuanceret og kan som regel slet ikke se noget positivt ved den anden.

Elly tillægger afdelingslederen negative, personlige egenskaber.

Åben fjendtlighed

På dette trin kan man ikke længere se den anden som et menneske på lige fod med andre – et menneske som dybest set ønsker fred og gode relationer til andre. Ofte kommer parterne her med sårende og nedgørende bemærkninger, mens der i værste fald kan være decideret voldelige handlinger. Den anden part udstødes fra fællesskabet i så høj grad, som det er muligt.

Når Kirsten og Elly Hansen færdes på plejecentret er det uden et ord til personalet. I samarbejde med en sygeplejekollega skriver hun et læserbrev til den lokale avis. I læserbrevet beskriver hun, hvordan hun har reddet sin fars liv ved selv at overtage plejen.

Polarisering

På konflikttrappens sidste trin kan parterne som regel ikke være samme sted. Medarbejdere siger måske op, bliver afskediget eller flyttes til en anden afdeling, eller de pårørende vælger, at borgeren skal flyttes til et andet plejehjem. Selv om der ikke længere er kontakt parterne imellem, kan kampen dog i visse tilfælde fortsætte, eksempelvis med kontakt til pressen, læserbreve osv.

Kirsten vælger at tage Hans hjem til sig selv. Hun fortsætter skriverierne i pressen og tager orlov fra sit arbejde for selv at kunne passe sin far.

Konflikttrappen viser, at jo længere en konflikt får lov til at leve, jo sværere er det at få løst op for den – og i nogle tilfælde lykkes det ikke. Der skal bruges flere ressourcer på at nå frem til et samarbejde igen, hvis konflikten får lov til at eskalere. På de øvre røde trin på trappen vil der være behov for at inddrage en ekstern part til at mægle, da parterne er fyldt med mistillid til hinanden. Det er derfor bedst at tage konflikterne i opløbet, hvis det er muligt!

En konflikt er en konflikt, også selv om det kun er den ene part, der oplever, at der er en konflikt. Parterne kan altså opleve konfliktniveauet forskelligt.