Loading...
Grafisk recording 2017-12-02T14:52:14+00:00

Grafisk Recording til temadage, konferencer eller lignende

Der tegnes et referat på et stort vægpapir, mens I er i gang med temadagen, projektet…
En håndtegnet visualisering af en temadag eller et projekt.

Se et eksempel fra Global Leadership Summit

Med grafisk Recording får du?

a. Du får et “referat”/strategiplan, som deltagerne har set blive tegnet undervejs, og som derfor er mere vedkommende og har stor betydning i en eventuel gennemførelsesfase.

b. Et referat, som er godt til opfølgning og evaluering.
c. En ekstra dimension under visualiseringen, idet det skaber “liv” i lokalet.
d. Et redskab, som giver deltagerne mulighed for at fastholde indtrykket fra alle oplæg og output fra først til sidst på dagen/dagene. Det giver ofte anledning til en ekstra reflektion, når man ser, hvordan facilitatoren har valgt at tegne inputs.

Hvad gør vi så?

1. Du kontakter os via mail eller telefon og beskriver kort dig projekt.
2. Vi giver dig en pris.
3.Vi ankommer til stedet, gør klar og visualiserer – som en flue på væggen. Nogle ønsker, at der opsummeres undervejs,  Incl. i prisen.
Er der workshops har vi redskaber til opsamling, så også de væsentligeste “produkter” herfra kan
blive en del af den Grafiske Recording
4. Du får visualiseringen og du eller vi kan evt. får den trykt i mindre plakater, som kan hænges i
de forskellige afdelinger, team…

Hvem er du?

Projektleder
– Virksomhedsleder
– Teamleder

Pris:
950 kr i timen, i visualiseringsprocessen.
Excl. moms og kørsel.

Grafisk visualisering af et projekt

Hvad får du?
1. Du får en visualisering af dit projekt, som skaber et godt overblik over mål og handlinger…
2. Du får en projektbeskrivelse, som vækker interesse og udstråler energi og målrettethed.

Hvad gør vi så?
a. Vi mødes og forventningsafklarer.
b. Vi giver dig en pris.
c. Vi får aktuelle dokumenter og mødes med de centrale personer i projektet.
d. Der laves et udkast, som du/I kommenterer på, hvorefter det justeres inden det endelige projekt tegnes.
e. Du modtager den endelige visualisering og kan evt. få lavet plakater, ligesom den kan lægges på fx. hjemmeside og rundsendes elektronisk.


Hvem er du?

– Projektleder
– Virksomhedsleder

Pris:

Vi laver et prisoverslag, som beregnes på baggrund af nedenstående.

Skitsepris 950 kr
650 kr pr time, hvor vi mødes.

Endelige visualisering 1800 kr.
290 kr pr arbejdstime i forbindelse med dokumentlæsning og eventuelt afkodning.
Priserne er excl. moms og plus kørsel