Loading...
Grafisk facilitering 2017-12-02T14:12:34+00:00

Grafisk Facilitering

Vi kan hjælpe dig med at designe og gennemføre udvikling af strategier, ny vision, bedre teamsamarbejde….
Et slutprodukt vil være en visualisering af mål, handlinger, aftaler….

Hvad får du med Grafisk Facilitering?

a. Klarhed over målet – for alle involverede.
b. Deltagernes energi, engagement og ejerskab.
c. Idegenerering og innovation.
d. Strategiplan, som er visualiseret og til at hænge op centrale steder.
e. Et godt evalueringsredskab.
Kort sagt en proces, som skaber handling og effekt.

Det helt specielle ved Grafisk Facillitering
er en høj grad af deltagerinvolvering, som understøttes visuelt:

1. En  håndtegnet vægplanche som skaber overblik over processen.
2. Ideer, aftaler, tidsterminer, ansvarlige og tovholdere skrives/tegnes på planchen.
3. Alle har efterfølgende en strategiplan, som de føler ejerskab for.

Hvad gør vi så?

a. Vi forventningsafklarer, og vi laver en tilbudspris til dig. Ingen aftale – ingen udgifter.
b. Vi designer processen, og du/I godkender.
c. Vi styrer processen i mål, og du/I har en strategiplan til det fremtidige arbejde.

Hvem er du?
– Du er lederen, som vil igangsætte en vision, strategi eller kulturændring.
– Du er i et team, som har brug for inspiration eller hjælp for at udvikle jeres arbejde/samarbejde, kerneydelse eller produkt.
– Du er lederen, som synes der er for megen snak og for lidt handling.
– Du er mødelederen, som synes møderne kører i ring, og der snakkes for meget. Leder som ønsker mere engagement i møderne, ønsker at møderne skaber handling og udvikling.

– Leder eller medarbejder, som synes at potentialerne i virksomheden/afdelingen kunne udnyttes bedre og skabe større resultater.

Pris:

Du får et prisoverslag på baggrund af vores indledende snak.
Udgangspunktet er:
kr. 1.050,- i timen for den tid, hvor der arbejdes med deltagerne i udviklingsprocessen.
Hvis vi skønner det hensigtsmæssigt med to facilitatorer er prisen kr. 1.600,- i timen.
Møder med projektansvarlig beregnes med 650 kr i timen.
Det indledende møde er altid gratis.
Forberedelsestid er inkluderet i prisen.
Priserne er excl. moms og plus kørsel.