Loading...
Hjem 2017-11-29T09:11:08+00:00

De rigtige værktøjer. Den rigtige løsning.

Til udviklingsprocesser, målsætningsarbejde, planlægningsopgaver og visionsarbejde giver det visuelle produkt et godt overblik, og derfor er det bedste valg;
Grafisk Facilitering

De rigtige værktøjer. Den rigtige løsning.

Til fastholdelse af processer fra visions- eller pædagogiske dage og beskrivelser eller dokumentation af kerneopgaver, kompetencer er det stærkeste værktøj;
Grafisk Recording

De rigtige værktøjer. Den rigtige løsning.

Ved store forandringer, udfordinger for den enkelte eller for grupper. Ukonstruktive uenigheder, dårligt samarbejde. Lysten til at se på sig selv gennem en anden. Svaret kan være;
Coaching

Vores kunder siger

Vi har brugt Kitasol i en strategiproces, hvor vi skulle finde retning i forhold til nye indsatser i vores afdeling.
Vi startede med at få styr på vores visioner og mål i forhold til projekterne. Derefter gik vi ind i en spændende ide genereringsfase, og ved hjælp af effektive redskaber nåede vi på 5 timer frem til at få udvalgt indsatsområder, samt tage hul på en konkret strategiplan.
Det virkede godt med det visuelle overblik, som var lavet fra starten, og som fungerede som opsamlingsredskab for ideer og beslutninger. Nu har vi et flot visuelt overblik over vores dag, som er et nyttigt redskab i vores videre arbejde.
Susanne ledte os igennem nogle spændende og udbytterige processer, så vi nu er vi både er klogere på egne og hinandens holdninger og har en fælles platfom at arbejde videre udfra.
Inge Marie Kjær

“Vi havde Susanne Zimmer fra Kitasol til at visualisere vores store temadag for alle de nordjyske erhvervskontorer og væksthuset. Susanne tegnede oplæg og input fra workshops, og folk var meget begejstrede, og det skabte god energi og ekstra refleksion.”

Flemming Larsen

”Susanne har på kort tid fremstillet et forslag til en visualisering af vores vision og mål, og endda fundet tid til at indarbejde en del ændringer ud fra efterfølgende kommentarer og ønsker. Vi har brugt vores planche til bestyrelse, politikere, medarbejdere, forældre, ledere – og erfaret, at formidlingen af budskabet har gode betingelser, når planche og ord følges ad. Desuden bliver man glad af at kigge på Susanne’s streg og farver ”

Mona Christensen, Karensmindeskolen

Procesforløb for Grafisk Facilitering

1. Afklarende møde om behov

Vi mødes for at afklare om vi kan hjælpe. Mødet kan være fysisk, skype eller lign. Et rent afklarende møde er gratis.

2. Forslag til proces fremsendes

Jeg fremsender skitseforslag til proces

3. Møde med deltagere

Vi mødes med deltagerne i processen

4. Afvikling

Processen går igang

5. Evaluering

Ved afslutning af processen evalueres og resultatet afleveres i grafisk form

Har du fået lyst til at vide mere?

Udviklingsprocesser – Coaching

Kontakt os her